"Κι όταν γυρεύεις το θαύμα πρέπει να σπείρεις το αίμα σου στις οκτώ γωνίες των ανέμων...Γιατί το θαύμα δεν είναι πουθενά παρά κυκλοφορεί μέσα στις φλέβες του ανθρώπου"

Γέωργιος Σεφέρης

Πρόγραμμα για ανέργους της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης

Πρόγραμμα ειδικής επιδότησης των ανέργων εργαζομένων στην Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης ΑΕ αποφάσισαν τα συναρμόδια υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας για τα έτη 2012 - 2017.

Σύμφωνα με την απόφαση (δημοσιεύεται στο ΦΕΚ Β' αρ. 35/20.1.2012) προβλέπεται η καταβολή ειδικής επιδότησης ανεργίας στους εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας λύεται εντός 6 μηνών από τη δημοσίευση του ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και Ρυθμίσεις Θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης», συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις πλήρους ή μειωμένης συνταξιοδότησης μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016, είναι ασφαλισμένοι σε ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, ΤΣΜΕΔΕ και ΤΑΥΕΒΖ, και οι οποίοι θα ενταχθούν στο πρόγραμμα της ειδικής επιδότησης ανεργίας κατόπιν αιτήσεώς τους στον ΟΑΕΔ.

Η χορήγηση της ειδικής επιδότησης ανεργίας θα αρχίζει από την ημερομηνία κατάθεσης της σχετικής αίτησης των δικαιούχων, εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί εντός 60 ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή εντός εξήντα 60 ημερών από τη λύση της σύμβασης εργασίας τους σε περίπτωση που αυτή πραγματοποιηθεί μετά τη δημοσίευση της απόφασης, και θα λήγει με τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων για λήψη πλήρους ή μειωμένης συντάξεως γήρατος. Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια της ειδικής επιδότησης δεν θα υπερβαίνει τους 60 μήνες. Αν συμπληρωθούν οι προϋποθέσεις για τη λήψη μειωμένης συντάξεως γήρατος, όχι όμως και πλήρους, η ειδική επιδότηση συνεχίζεται μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου πλήρους συνταξιοδότησης, όχι όμως πέραν του ανώτατου χρονικού ορίου αυτής, ήτοι των 60 μηνών.

Το μηνιαίο επίδομα της ειδικής επιδότησης ανεργίας θα είναι ίσο με το 80% του μηνιαίου μισθού ή του εικοσιπενταπλασίου του ημερομισθίου που καταβλήθηκε κατά το μήνα που προηγείται της λύσης της σύμβασης εργασίας. Η μηνιαία αυτή ειδική επιδότηση ανεργίας θα αναπροσαρμόζεται κατ’ έτος κατά το ποσοστό μεταβολής του δείκτη τιμών καταναλωτή της ΕΛΣΤΑΤ, αρχής γενομένης από 1 Ιανουαρίου 2012. Σε κάθε περίπτωση το επίδομα δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 1.500 ευρώ.

Κατά το διάστημα της ειδικής επιδότησης ανεργίας συνεχίζεται η ασφάλιση των επιδοτουμένων στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης και ασθένειας, καθώς και στο ΤΑΥΕΒΖ και για όλους τους κλάδους στους οποίους ασφαλίζονταν ως μισθωτοί. Υπόχρεος για την παρακράτηση και απόδοση των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών για όλους τους κλάδους είναι ο ΟΑΕΔ, οι δε σχετικές δαπάνες εργοδότη και ασφαλισμένου βαρύνουν το παρόν πρόγραμμα επιδότησης.

Δημοσίευση σχολίου

  © Blogger template The Professional Template II by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP