"Κι όταν γυρεύεις το θαύμα πρέπει να σπείρεις το αίμα σου στις οκτώ γωνίες των ανέμων...Γιατί το θαύμα δεν είναι πουθενά παρά κυκλοφορεί μέσα στις φλέβες του ανθρώπου"

Γέωργιος Σεφέρης

Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά

Νόμος για την ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων
Ο νόμος 3869/2010  (ΦΕΚ 130/Α/03.08.2010) έθεσε σε εφαρμογή τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις.

Οι υπερχρεωμένοι πολίτες, καταναλωτές και επιχειρηματίες οι οποίοι  αδυνατούν να πληρώσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους, μπορούν πλέον να προσφύγουν στη δικαιοσύνη και να επιτύχουν τη ρύθμιση μέρους των οφειλών τους για τέσσερα έτη βάσει των πραγματικών τους δυνατοτήτων και, εφόσον ανταποκριθούν στη ρύθμιση, να απαλλαγούν από το υπόλοιπο των χρεών τους. Η σχετική αίτηση για ρύθμιση των οφειλών κατατίθεται στο Ειρηνοδικείο του τόπου όπου κατοικεί ο υπερχρεωμένος. Σε ρύθμιση υπάγονται τόσο οι ληξιπρόθεσμες οφειλές όσο και αυτές που ακόμη εξυπηρετούνται.
Ο νόμος 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά δίνει τη δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα που βρίσκονται σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών χωρίς δόλο να ρυθμίσουν τις οφειλές τους και εφόσον πληρούνται οι ανάλογες προϋποθέσεις να απαλλαγούν από μέρος ή και από το σύνολο των χρεών τους. Ο νόμος ενισχύει καθοριστικά, -με τη δυνατότητα πλέον που έχουν οι καταναλωτές για προσφυγή στη δικαστική ρύθμιση των χρεών-, τη διαπραγματευτική τους θέση και δίνει σημαντικά κίνητρα τόσο στους οφειλέτες όσο και στους πιστωτές για την αξιοποίηση της εν λόγω διαδικασίας και την επίτευξη του συμβιβασμού.

 

Η διαδικασία ρύθμισης χρεών περιλαμβάνει 4 στάδια:

1ο στάδιο Εξωδικαστική ρύθμιση των χρεών με βοηθό τον Συνήγορο του Καταναλωτή ή δικηγόρο.

2ο στάδιο Αν αποτύχει, προσφυγή σε Ειρηνοδικείο, ακόμη και χωρίς δικηγόρο.

Ο δανειολήπτης κάνει αίτηση που περιλαμβάνει περιουσιακά στοιχεία, εισοδήματα του ιδίου και της συζύγου, κατάσταση πιστωτών, κυρίως τραπεζών (οφειλή, κεφάλαιο, τόκοι), σχέδιο ρύθμισης οφειλής (μηναία δόση) και πρόσκληση όλων των πιστωτών για ρύθμιση. Η αίτηση ΔΕΝ θα επιφέρει αυτόματη αναστολή δόσεων. Ο δανειολήπτης πρέπει να πληρώνει τις δόσεις ΜΕΤΑ την κατάθεση της αίτησης (όχι τις καθυστερούμενες). Αν οι πιστωτές έχουν αντίρρηση στο σχέδιο, γίνεται νέα πρόταση του οφειλέτη.

3ο στάδιο Η νέα πρόταση κρίνεται από το δικαστήριο. Χρειάζεται συναίνεση πιστωτών που εκπροσωπούν 50% των οφειλών. Το Ειρηνοδικείο αποφασίζει μέσα σε ένα εξάμηνο τη μηνιαία δόση του δανειολήπτη για τέσσερα χρόνια. Πληρώνεται μέρος των οφειλών που κρίνει το δικαστήριο. Κάθε έξι μήνες το δικαστήριο αξιολογεί τη δόση.

4ο στάδιο Η περιουσία του οφειλέτη πωλείται. Από τη ρευστοποίηση της περιουσίας ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ η πρώτη κατοικία. Ο δανειολήπτης εξοφλεί σε 20 χρόνια το 85% της εμπορικής αξίας της πρώτης κατοικίας για να τη σώσει. Πρόκειται για διαδικασία ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ από τη μηναία δόση. Μετά το τέλος της τετραετίας τα υπόλοιπα χρέη ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ.

Για να κατεβάσετε τον νόμο πατήστε εδώ.Έντυπα για την διαδικασία ενώπιον του Ειρηνοδικείου


Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθμισης των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων
Υπόδειγμα βεβαίωσης αποτυχίας εξωδικαστικού συμβιβασμού
Υπεύθυνη δήλωση για πληρότητα καταστάσεων και μεταβιβάσεων
Υπόδειγμα οικονομικής κατάστασης
Υπόδειγμα κατάστασης πιστωτών
Υπόδειγμα σχεδίων διευθέτησης οφειλών

'Εντυπα του εξώδικου συμβιβασμού

Υπόδειγμα αίτησης εξωδικαστικού συμβιβασμού με σχέδιο διευθέτησης των οφειλών
Οδηγίες για την επιδίωξη του εξωδικαστικού συμβιβασμού
Υπόδειγμα αίτησης προς τα πιστωτικά ιδρύματα για παροχή στοιχείων
Παρουσίαση των ρυθμίσεων του Ν.3869/2010 με απαντήσεις σε 33 ερωτήματα

Δημοσίευση σχολίου

  © Blogger template The Professional Template II by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP